Как да останем млади?

Processed with VSCO with 6 preset

Знаете ли, че човек е 37 трилиона клетки? И всяка от тях диша.
Дишането може да бъде правилно или неправилно. Правилното и полезно дишане се случва, когато необходимото количество кислород достигне целта си и токсините изгарят.

Част от дихателните упражнения/пранаяма активират парасимпатиковата нервна система, отпускат тялото и ума, подобряват кръвообръщението и снабдяването с кислород.
Някои изследователи смятат, че едно от водещите места в изграждането на умения за здравословен начин на живот, превантивни и оздравителни дейности, заема развитието на дихателните психотехнологии, които имат способността да се комбинират в един комплекс с физиологични, енергийни и психически ресурси на човека. Използването на здравните и развиващи ефекти на съвременните дихателни психотехнологии в момента, може да се разглежда като нов вид екологично поведение и мислене, с цел възстановяване, духовно развитие и формиране на здравословен начин на живот.

Научните изследвания по проблема за психофизичните и оздравително развиващите ефекти на дихателните психотехнологии са придобили в края на ХХ век. междукултурен и интердисциплинарен статус, синтезиращ в своята теория и практика най-новите постижения на западните учени в трансперсоналната и телесно ориентирана психотерапия с постиженията на източната философия, традиционните системи за развитие и практическата психология. От тези теоретични и методически позиции в западните страни са изобретени и отработени различни системи и техники за дихателен психотренинг – така наречените интензивни хипервентилационни психотехники като ребъртинг или холотропно дишане. Съществуват обаче, примери за негативните последици от прилагането на тези техники от неквалифицирани обучители, които провеждат сесии с пациенти, без да вземат предвид въздействието на тези техники върху по-високата нервна дейност и не упражняват квалифициран контрол върху психичните състояния на участващите.

Тясно свързана с динамиката на сетивните, психомоторните, звукопроизводителни, речеви и когнитивни процеси, феноменологията на човешката дихателна дейност се изучава от специалисти по дихателен психотренинг, като интегрален психосоматичен процес на цялостно поддържане на благосъстоянието на живота на човека.

Според начина си на действие, съществуващите дихателни практики могат да бъдат разделени на:
1) духовно-енергийни дихателни технологии. От древни времена дихателните технологии се използват с една основна цел – придобиване на специални енергийни и умствени способности на тялото, позволяващи да се разширят границите на възприемане на света. Такива техники включват пранаяма, даоистки практики, индийски практики и др.;
2) дихателни практики, създадени специално за решаване на задачи за общо възстановяване, профилактика и лечение на редица заболявания, например методите на К. П. Бутейко, А. Н. Стрелникова и др.;
3) интензивни дихателни психотехнологии, чиято основна цел е решаването на психологически и психотерапевтични проблеми, установяване на връзки между съзнанието и физическото тяло, разширяване на възприятието и мирогледа. Това включва практиката на Вайвейшън, Холотропно дишане и др.
От съществено значение за разбирането посоките на по-нататъшно развитие на дихателната психотехнология е класификацията на дихателните практики по изпълнението и по получения ефект.

Според изпълнението дихателните практики могат да бъдат разделени на:
– пикови еднократни – като основен работен инструмент се използват отделни цикли на дишане, вдишване-издишване (акцент върху вдишването), или издишване-вдишване (акцент върху издишването), използва се, както самото дишане, така и отсъствието му. Те са фокусирани върху принудителното влизане в променени състояния на съзнанието (например енергосензорен клас дихателни психотехнологии);
– пакетни:
* стабилни пакетни – дългосрочната работа се извършва при повторяемостта на стандартните групи вдишвания-издишвания и задържания на дишането, (например три вдишвания-издишвания-задържане, три вдишвания-издишвания-задържане и т. н.);
* нестабилни пакетни – като инструмент се използват последователности от нарастващи, намаляващи или редуващи се групи вдишвания-издишвания и задържания (например едно вдишване-издишване-задържане; три вдишвания-издишвания-задържане; две вдишвания-издишвания и т. н. в хаотичен ред);
– стабилно циклично – като инструмент се използват продължителни повтарящи се специфични форми на дишане (например: различни видове свързано дишане или йогистки цикъл: 6 секунди вдишване – 6 секунди задържане – 6 секунди издишване – 6 секунди задържане и т.н.).
Според получения ефект дихателните практики се разделят на:
– стабилни прагови (въвеждане в променено състояние на съзнанието и поддържането му за дълго време);
– циклично-прагови (контролирана последователност на „Влизане-намиране-излизане“ от промененото състояние на съзнанието);
– хаотично-прагови (множество неконтролирани последователности на „Влизане-намиране-излизане“ от промененото състояние на съзнанието).

Предлагам ви практики, които доказано работят за намаляване нивата на тревожност и стрес, включват парасимпатиковата нервна система и изключват симпатиковата.

Диафрагмално дишане. Способността да дишате с корема е важна практика за успокоение. То помага за намаляване на риска от хипервентилация, хипоксия и прекъсване на порочния кръг на тревожност (тревожност – промяна в соматичното състояние – прекомерна концентрация върху промените в тялото – увеличаване на страха до паника – увеличаване на реакциите на тялото). Дишането е най-естественият процес в живота на всеки човек. Малко хора се замислят за това колко правилно и ефективно дишат. Ако погледнете всяко бебе, можете да видите как при вдишване коремът му се надува, а при издишване спада. Това е правилното дишане с корема – точно такъв дихателен стереотип притежава всеки от нас по рождение. Диафрагмалното дишане е естествено за хората. Извършва се за сметка на работата на диафрагмата – мускулите, разделящи гръдната и коремната кухина. При вдишване тя пада надолу, поради което коремът се надува. И когато издишвате – се издига, изтласкване на въздуха навън. Диафрагмалното дишане има много ползи, но една от най-важните е, че има успокояващ ефект, помага за облекчаване на мускулното напрежение в области на корема и таза, в допълнение, недостатъчното снабдяване с кислород в кръвта има много негативен ефект върху състоянието на нервната система. Следователно, когато работим с тревожност, трябва да се прекъсне навика за периодично ключично дишане, като настроим своето тялото на правилния дихателен стереотип.
Седнете удобно, затворете очи и се опитайте да се отпуснете максимално. Обърнете внимание на всички мускулни групи, включително лицевите – очи, устни, вежди. Дишането трябва да бъде със средна дълбочина, опитайте се да издишате един и половина до два пъти по-дълго от вдишването. Поставете лявата си длан върху корема, над пъпа, поставете дясната длан на гърдите – тя ще бъде контролна и не трябва да се движи, при вдишване коремът трябва да се повдига от движението на въздуха, а не от напрежението на мускули; при издишване диафрагмата трябва да се издигне, изтласквайки въздуха и корема.

– Дихателна техника „Уджай“. Диша се само през носа. Създава се звукова вибрация с глотиса, като на вдишване се опитваме да произнесем звука „СО“, а на издишване „ХАМ“. Со Хам от санскрит (सोऽहं so’haṃ) означава „Аз съм това“. Съществува и такава мантрата. Дишането с компресия на глотиса води до активиране на каротидната артерия, преминаваща вътре в гърлото, което физиологично води до автоматично отпускане на вегетативната нервна система, възстановяване на нормалния ритъм на сърцебиене и спиране на паническите прояви. Когато с течение на времето практиката се овладее, т. е. тя напълно ще превключва вниманието от субективните усещания в гърлото и ще води до затихване на емоциите, може да се използва ситуативно за намаляване тревожност. В тези случаи е достатъчно да направите само три вдишвания и издишвания, за да спре паниката и да се успокои в нервната система. Тази техника е много проста, но много ефективна, защото помага да се прекъсне порочния кръг на ситуационния стрес, който схематично изглежда по следния начин: мисли за страх – напрежение на нервната система – повишение на сърдечна честота, ритъма на дишане – усещане за липса на въздух – тревожно състояние – мисли за страх. Разкъсването се случва по три направления: 1. Умът се отклонява от тревожните мисли, 2. Превключва вниманието към дишането и субективните усещания в гърлото; 3. Въздействие на нервната система чрез каротидната артерия, успокоявайки я. С дълбоко дишане компенсираме липсата на кислород и спираме тревожното състояние. Ползи: Може да се използва във всяка една позиция на тялото, дори и при движение, насища клетките и мозъка с кислород, помага за зарастване на вътрешни и външни повреди на тялото, уравновесява хормоналния фонд, тонизира щитовидната жлеза, профилактика и лечение на депресивни състояния на ума. Включва парасимпатиковата нервна система, може да предотврати паник атаки.

– Дихателна техника „Бхрамари“ – дишане на медоносната пчела. Сяда се с изправен гръб, може на стол. Диша се и се издиша само през носа. Поема се дълбоко дъх, запушват се ушите и при издишване се издава звук „м“, който наподобява жужене на пчела. Ползата е, че уравновесява хормоналния фонд, тонизира щитовидната жлеза, профилактира и лекува депресивни състояния на ума. Противопоказания: заболяване на гърлото или скорошни операции, както и увеличение на щитовидната жлеза.

– Дихателна практика „Анулома вилома“ или „Нади шодхана“, наречено още алтернативно дишане. Диша се като се редуват ноздрите. Вдишва се през лява ноздра, запушва се и се издиша през дясната. Вдишва се през дясната, запушва се и се издишва през лявата. Така се редуват и се завършва с издишване през лявата. Намалява стреса, успокоява нервите, сваля напрежението.

Какво дава правилното дишане?
* подобряване на състоянието на кожата и намаляване на признаците на стареене
* възстановяване на кръвообращението, премахване на токсините
* намаляване на стреса и повишаване на имунитета
* възстановяване и ускоряване на обмяната на веществата
Както виждате, дишането е много важен компонент за здравето и младостта.


Библиография:
Слученков, А. М., Волков С.И., Энергосенсорные дыхательные психотехнологии, Вестник психотерапии. – 2006. – № 16(21). – С. 151-153.
Воловая Т. А., Самоделкина Н. Д., 2020, Уменьшение уровня ситуативной тревожности спортсменов дыхательными средствами йоги, XXX ЮБИЛЕЙНАЯ региональная научно-методическая конференция, посвященная 50 ЛЕТИЮ УралГУФК, 22 мая 2020г.