Еднократна нутрициологическа консултация

Еднократна консултация от 90 мин. – 100 лева.