Научи повече

Полови особености на вербална агресия при конфликтни ситуации.

Проблемът за агресията и агресивността е един от най-острите в нашето общество. Много изследователи отбелязват, че младежката престъпност нараства рязко през последните години. Върху възприятието за собствената агресивност и агресивността на другите, оказват влияние както възрастта, така и половите особености

Готовност за постъпване на училище

„Да си готов за училище не означава да можеш да четеш, пишеш и броиш. Да бъдеш готов за училище означава да си готов да научиш всичко това. „ Венгер Л. А. Понастоящем проблемът с трудностите при адаптирането на децата към

Влияние на стресовите хормони върху емоциите, чувствата и поведението.

Всички са го изпитали, всички говорят за това, но почти никой не си прави труда да разбере какво е стрес. Много думи стават модерни, когато научните изследвания водят до появата на нова концепция, която засяга ежедневното поведение или начина, по

Мястото на семейството и брака в представата за щастие при мъжете и жените.

В съвременното развито общество, семейството и брачните отношения се характеризират с ред негативни явления, като увеличен брой самотни родители, както при жените, така и при мъжете (последното до скоро се е смятало за безпрецедентно явление). Расте количеството на разводите, а

Социална стигматизация на хората с наднормено тегло

Стигматизацията и разбирането на причините за нея станаха предмет на изследователско внимание през последните десетилетия за представители на различни научни насоки, тъй като се признава значителното ѝ въздействие както върху психичното здраве на индивида, така и върху неговата самоидентификация и

Слуховете като елемент на комуникация в интернет.

Слуховете отдавна са неразделна част от човешкото съществуване. Те играят важна роля при формирането на общественото мнение, образът на личността и обществото. Умишленото разпространение на слухове се използва широко не само в обикновени ситуации, но и в политически, икономически и

Психосоциална криза на средна зряла възраст.

По същество старостта започва от този момент, когато човек загуби способността си да учи. Артуро Граф Идеята, че много хора преживяват труден преход в живота, когато се намират на половината си път между раждането и смъртта, не се е появила

Психология на злото. Тъмната триада.

„Доброто и злото не съществуват. Има само сила, има само власт, и има онези, които са твърде слаби, за да се стремят към нея.“ Джоан Роулинг, „Хари Потър и философския камък“ Психологията отделя малко внимание на проблема със злото в

Алекситимия в норма и патология: психологическа структура и възможности за превенция

По природа хората изпитват редица основни емоции: удоволствие, страх, радост, тъга и др. С развитието на човека емоциите се усложняват, образуват така наречените по-висши чувства: социални, индивидуални, морално-нравствени, когнитивни и естетически. В резултат на възпитанието и социализацията, човек се научава

Веганството – път към здраве или болест

Понятието вегетарианец се въвежда през 1847 год. в Англия и произлиза от латинската vegetus, което означава „непокътнат, в добро състояние, свеж или жизнен”. В последните години вегетарианството придобива голяма популярност. Свързва се с редица наболели обществени въпроси, като здравословния начин